"Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"
czfr
Business picture

DELF/DALF

  1. DELF a DALF je 6 úrovní zkoušek, které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.
  2. Jedna verze pro širokou veřejnost a jedna verze pro děti školního věku (Junior), ale jeden stejný diplom!
  3. 9 zkušebních center v České republice (kromě Zlína také Praha, Olomouc, Brno, České Budějovice, Liberec, Pardubice, Plzeň, Ostrava)
  4. Termíny zápisů jsou vždy měsíc před konáním zkoušky


  5. Přihlášky se podávají od 6.5. do 17.5.2019

A1/A2
- 13.6.2019
B1
- 17.6.2019
B2
- 18.6.2019

CENY:

DELF

A1, A2

Uživatel základů jazyka

cena 1.400,- Kč (obě úrovně)

DELF

B1, B2

Samostatný uživatel

cena 2.400,- Kč (obě úrovně)

DALF

C1, C2

Zkušený uživatel

cena 3.400,- Kč (obě úrovně)C1 ani C2 CFT Zlín nepořádá
C1 se koná v Alliance francaise dne 19.6.2019
C2 se koná tamtéž dne 20.6.2019

Přihláška DELF Tout Public pro A1, A2, B1, B2 ke stažení: Inscriptions_2019_DELF_TP.doc

Přihláška DALF Tout Public pro C1 ke stažení: Inscription DALF C1.doc

Přihláška DELF Scolaire ke stažení: Inscription DELF Scolaire 2018.doc

Foto1 Obrázek


FOTO2 Obrázek


FOTO3 Obrázek


adresA

Divadelní 1333, 760 01 Zlín
e-mail: cftzlin@seznam.cz