"Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"
czfr
Business picture

DELF/DALF

  1. DELF a DALF je 6 úrovní zkoušek, které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.
  2. Jedna verze pro širokou veřejnost a jedna verze pro děti školního věku (Junior), ale jeden stejný diplom!
  3. 9 zkušebních center v České republice (kromě Zlína také Praha, Olomouc, Brno, České Budějovice, Liberec, Pardubice, Plzeň, Ostrava)
  4. Termíny zápisů jsou vždy měsíc před konáním zkoušky
DELF/DALF
široká veřejnost
18.6 - 22.6 2018
DELF
junior
...
DELF/DALF
široká veřejnost
...

CENY:

DELF

A1, A2

Uživatel základů jazyka

cena 1.400,- Kč (obě úrovně)

DELF

B1, B2

Samostatný uživatel

cena 2.400,- Kč (obě úrovně)

DALF

C1, C2

Zkušený uživatel

cena 3.400,- Kč (obě úrovně)

Přihláška DELF Tout Public pro A1, A2, B1, B2 ke stažení: Inscriptions_2019_DELF_TP.doc

Přihláška DALF Tout Public pro C1 ke stažení: Inscription DALF C1.doc

Přihláška DELF Scolaire ke stažení: Inscription DELF Scolaire 2018.doc

Foto1 Obrázek


FOTO2 Obrázek


FOTO3 Obrázek


adresA

Divadelní 1333, 760 01 Zlín
e-mail: cftzlin@seznam.cz